główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja nr 66/2023

W sprawie wpisania do budżetu na rok 2024 inwestycji

artykuł nr 2

Interpelacja nr 65/2023

W sprawie montażu 5 lamp oświetleniowych przy ul. Cmentarnej w Borownie

artykuł nr 3

Interpelacja nr 64/2023

W sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Borownie

artykuł nr 4

Interpelacja nr 36/2023

W sprawie naprawy nawierzchni i poboczy ulic w Borownie

artykuł nr 5

Interpelacja nr 27/2022

W sprawie propozycji do budżetu Gminy Mykanów na rok 2023