główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja nr 69/2023

W sprawie nabycia nieruchomości na której znajduje się kapliczka św. Wawrzyńca

artykuł nr 2

Interpelacja nr 72/2023

W sprawie utworzenia przejścia dla pieszych przy ul. Mykanowskiej

artykuł nr 3

Interpelacja nr 71/2023

W sprawie montażu wiaty przystankowej przy ul. Mykanowskiej

artykuł nr 4

Interpelacja nr 70/2023

W sprawie braku odpowiedzi na interpelacje z dnia 31 sierpnia 2023 r.

artykuł nr 5

Interpelacja nr 60/2023

W sprawie uzyskania informacji o terminie planowanej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Antoniów