główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja nr 22/2021

W sprawi naprawy poboczy na ul. Mykanowskiej w Woli Kiedrzyńskiej

artykuł nr 2

Interpelacja nr 13/2021

W sprawie wykoszenia poboczy, oraz sprzątania wiat przystankowych

artykuł nr 3

Interpelacja nr 12/2021

W sprawie pomiaru poziomu hałasu w miejscowościach Wola Kiedrzyńska i Antoniów

artykuł nr 4

Interpelacja nr 11/2021

W prawie naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. Akacjowej w Woli Hankowskiej

artykuł nr 5

Interpelacja z dnia 26 listopada 2020 r.

W sprawie zabezpieczenia środków na budowę stołówki w Czarnym Lesie