główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja z dnia 23 lipca 2019 r.

W sprawie drzew i krzewów rosnących przy opuszczonej posesji przy ul. Krętej

artykuł nr 2

Interpelacja z dnia 23 lipca 2019 r.

W sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych na ul. Krętej w Starym Kocinie

artykuł nr 3

Interpelacja z dnia 23 lipca 2019 r.

W sprawie wyjaśnienia sprawy zniszczenia zapory wodnej na rzece Kocince

artykuł nr 4

Interpelacja z dnia 1 sierpnia 2019 r.

W sprawie drzew i krzewów rosnących przy byłym Kółku Rolniczym pomiędzy ulicami Ogrodową i Działkową.

artykuł nr 5

Interpelacja z dnia 9 kwietnia 2019 r.

W sprawie nie powiadomienia radnego Gminy Mykanów o odbiorze Otwartej Strefy Aktywności w Starym Kocinie