główna zawartość
artykuł nr 1

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w kadencji 2018-2023

Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w kadencji 2018-2023

 

  • Marcin Jędrasiak - Przewodniczący Komisji;
  • Piotr Gonera;
  • Dorota Nabiałczyk;
  • Jacek Sówka;
  • Artur Wasil.