główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja nr 90/2024

W sprawie dzierżawy budynku po G.S. w Kokawie, porównania zarobków Kierownika i Inspektora oraz tablicy informacyjnej w S.P. w Czarnym Lesie

artykuł nr 2

Interpelacja nr 79/2023

W sprawie dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Gminy, polityki wynagradzania pracowników Urzędu Gminy, przedstawienia kserokopii faktury za zakup systemu do nagrywania sesji Rady Gminy, wpływów zaległego podatku od nieruchomości dotyczących wiatraków zlokalizowanych w Mykanowie oraz rozwieszania plakatów wyborczych z samochodu będącego własnością Gminy Mykanów

artykuł nr 3

Interpelacja nr 55/2023

W sprawach: braku fragmentu nagrania z 54 sesji Rady Gminy, braku akceptacji dla wniosków w konkursie "Inicjatywa sołecka", przyczyn nieodbycia się konkursu "Ekologiczna zagroda" oraz tablicy informacyjnej w Czarnym Lesie

artykuł nr 4

Interpelacja nr 51/2023

W sprawie wydatków na fundusze promocyjne gminy; źródeł finansowania balu emerytów w Lubojnie; informacji o zakupie altany na rajd w Nowym Kocinie; tablicy informacyjnej dotyczącej finansowania stołówki w Czarnym Lesie