główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2019-03-18 11:01
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
122. Data: 2019-03-15 13:08
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zamównia do 30 000 Euro > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe w urządzenie placów zabaw
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
123. Data: 2019-03-15 13:06
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Przetargi - ogłoszenia > Przetargi - rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pojemników z tworzywa sztucznego
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
124. Data: 2019-03-15 12:10
Dział: ORGANY > Rada Gminy > Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 > Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja z dnia 8 marca 2019 r.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
125. Data: 2019-03-15 12:09
Dział: ORGANY > Rada Gminy > Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 > Interpelacje Radnego Marcina Jędrasiaka
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja z dnia 8 marca 2019 r.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
126. Data: 2019-03-15 12:02
Dział: ORGANY > Rada Gminy > Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 > Interpelacje Radnego Jarosława Migonia
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja z dnia 8 marca2019 r.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
127. Data: 2019-03-15 12:02
Dział: ORGANY > Rada Gminy > Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 > Interpelacje Radnego Jarosława Migonia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja z dnia 8 marca 2019 r.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
128. Data: 2019-03-15 11:58
Dział: ORGANY > Rada Gminy > Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 > Interpelacje Radnego Jana Dendka
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacje z dnia 8 marca 2019 r.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
129. Data: 2019-03-15 11:58
Dział: ORGANY > Rada Gminy > Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 > Interpelacje Radnego Jana Dendka
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje z dnia 8 marca 2019 r.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
130. Data: 2019-03-15 11:27
Dział: ORGANY > Rada Gminy > Interpelacje Radnych - kadencja 2018-2023 > Interpelacje Radnego Michała Kwapisza
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacje z dnia 8 marca 2019 r.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak