główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

71. Data: 2019-04-02 13:39
Dział: PRAWO LOKALNE > Protokoły z Sesji Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły Sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
72. Data: 2019-04-02 10:21
Dział: PRAWO LOKALNE > Budżet > 2018 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
73. Data: 2019-04-02 10:21
Dział: PRAWO LOKALNE > Budżet > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
74. Data: 2019-04-02 08:51
Dział: PRAWO LOKALNE > Budżet > 2018 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje kwartalne o wykonaniu budżetu
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
75. Data: 2019-04-01 11:48
Dział: PRAWO LOKALNE > Budżet > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie RIO o budżecie Gminy Mykanów na rok 2019
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
76. Data: 2019-04-01 11:47
Dział: PRAWO LOKALNE > Budżet > 2019 rok >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opinie RIO o budżecie Gminy Mykanów na rok 2019
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
77. Data: 2019-04-01 11:46
Dział: PRAWO LOKALNE > Budżet > 2019 rok >
Opis zmian: dodanie artykułu: Opinie RIO o budżecie Gminy Mykanów na rok 2019
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
78. Data: 2019-03-29 08:07
Dział: ORGANY > Rada Gminy > Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2023 > Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenia majątkowe Pana Włodzimierza Cichonia
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
79. Data: 2019-03-29 08:07
Dział: ORGANY > Rada Gminy > Rada Gminy Mykanów - kadencja 2018-2023 > Cichoń Włodzimierz -Przewodniczący Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Pana Włodzimierza Cichonia
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
80. Data: 2019-03-29 08:03
Dział: ORGANY > Wójt > Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy w kadencji 2018-2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Mykanów
Wykonanie: Tomasz Ślęzak