główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 909

1. Data: 2010-04-28 11:39
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2010 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów"
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
2. Data: 2010-04-28 11:39
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2010 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów"
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
3. Data: 2010-04-26 12:59
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2010 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach Gminy Mykanów"
Wykonanie: Jarosław Łapeta