główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 1647

1. Data: 2013-11-22 12:05
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Przetargi - ogłoszenia > Przetargi - rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania :Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchowisko ul. Brata Alberta i ul. Szkolna
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
2. Data: 2013-10-23 11:49
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Przetargi - ogłoszenia > Przetargi - rok 2013 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania :Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchowisko ul. Brata Alberta i ul. Szkolna
Wykonanie: Jarosław Łapeta
3. Data: 2013-10-23 11:48
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Przetargi - ogłoszenia > Przetargi - rok 2013 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania :Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchowisko ul. Brata Alberta i ul. Szkolna
Wykonanie: Jarosław Łapeta