główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2204

1. Data: 2016-01-13 09:45
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
2. Data: 2016-01-13 09:34
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
3. Data: 2016-01-12 16:52
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: Jarosław Łapeta
4. Data: 2016-01-12 16:44
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: Jarosław Łapeta
5. Data: 2016-01-12 16:44
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: Jarosław Łapeta
6. Data: 2016-01-12 15:53
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: Jarosław Łapeta
7. Data: 2016-01-12 15:52
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: Jarosław Łapeta
8. Data: 2016-01-12 15:51
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: Jarosław Łapeta
9. Data: 2016-01-12 15:51
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: Jarosław Łapeta
10. Data: 2016-01-12 15:50
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mykanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie: Jarosław Łapeta