główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 2480

1. Data: 2016-12-20 13:40
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego
Wykonanie: Jarosław Łapeta
2. Data: 2016-12-20 13:39
Dział: URZĄD GMINY > Tablica ogłoszeń > Rok 2016 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Częstochowskiego w sprawie wydania decyzji na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Rybna - DW483 -Mykanów - DK1 (węzeł A) -Rudniki - DK91- Wancerzów - DW 786" dla miejscowości Rybna, Kokawa, Mykanów w gm. Mykanów; Rudniki, KoninII, Konin III, w gm. Rędziny; Cegielnia, i Wancerzów w gm. Mstów.
Wykonanie: Jarosław Łapeta