główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3204

1. Data: 2019-01-21 10:43
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Plan Zamówień Publicznych > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
2. Data: 2019-01-21 10:42
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Plan Zamówień Publicznych > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak