główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 3538

1. Data: 2020-01-20 11:52
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Plan Zamówień Publicznych > Rok 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak
2. Data: 2020-01-20 11:52
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Plan Zamówień Publicznych > Rok 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.
Wykonanie: Tomasz Ślęzak