główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 4542

1. Data: 2023-04-28 14:51
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zamównia do 130 000 ZŁ > Rok 2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr. 8/2023 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na realizowanym zadaniu "Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ul. Głównej i Stawowej w m. Lubojenka"
Wykonanie: Ewa Olejarz
2. Data: 2023-04-21 15:44
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zamównia do 130 000 ZŁ > Rok 2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr. 8/2023 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na realizowanym zadaniu "Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ul. Głównej i Stawowej w m. Lubojenka"
Wykonanie: Ewa Olejarz
3. Data: 2023-04-21 15:44
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zamównia do 130 000 ZŁ > Rok 2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr. 8/2023 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na realizowanym zadaniu "Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ul. Głównej i Stawowej w m. Lubojenka"
Wykonanie: Ewa Olejarz
4. Data: 2023-04-21 15:44
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zamównia do 130 000 ZŁ > Rok 2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr. 8/2023 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na realizowanym zadaniu "Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ul. Głównej i Stawowej w m. Lubojenka"
Wykonanie: Ewa Olejarz
5. Data: 2023-04-21 15:43
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zamównia do 130 000 ZŁ > Rok 2023 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe nr. 8/2023 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na realizowanym zadaniu "Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ul. Głównej i Stawowej w m. Lubojenka"
Wykonanie: Ewa Olejarz
6. Data: 2023-04-21 15:43
Dział: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Zamównia do 130 000 ZŁ > Rok 2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr. 8/2023 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na realizowanym zadaniu "Rewitalizacja terenu na potrzeby rekreacji w rejonie ul. Głównej i Stawowej w m. Lubojenka"
Wykonanie: Ewa Olejarz