główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej