główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego